LAATU

Asiakastyytyväisyys etusijalla

AVOIMUUS + LAATU = TEHOKKUUS
 • Me Mercansissa arvostamme avoimuutta ja laatua, joiden avulla pyrimme ylittämään asiakkaiden odotukset. Sovellamme ennakoivia menettelyjä, jotta voimme tiiviisti valvoa ja arvioida palvelun laatua ja varmistaa, että kaikki toimenpiteet toteutetaan lupauksemme lunastamiseksi.
 • Laajuus: Sovimme aina asiakkaittemme kanssa selvästä palveluiden laajuudesta varmistaaksemme, että odotukset ovat tavoitteiden kanssa linjassa.
 • Palvelutasosopimukset & tulosmittarit: Arvioimme suorituskykyjä reaaliajassa ennalta määrättyjen palvelutasosopimusten ja tulosmittareiden perusteella.
 • Palveluarviot: Järjestämme kuukausittain kokouksia operaatiotiimien välillä palvelun arviointia varten.
 • Tukipalvelupyynnöt: Valvomme tukipalvelupyyntöjen tosiaikaista seurantaa, jotta voimme tunnistaa toistuvat ongelmat.
 • Tyytyväisyyskyselyt: Teemme määräajoin tyytyväisyyskyselyjä yleisen huippuosaamistason mittaamiseksi.
 • Prosessien vertailuanalyysi: Teemme määräajoin asiakasprosessien ja tulosindikaattoreiden arvojen vertailua vertaiskumppaneiden kanssa.
 • Tilinpäätöstarkastukset: Toimitamme palveluarviota koskevan vuosikatsauksen ja loppuvuoden suunnittelun.
Mercans Business Approach Quality and Security Your Data is Safe

Mitä Mercans-sertifikaatit ovat?

TIETOSI OVAT TURVASSA
Kaikki Mercansin toiminnot ja prosessit noudattavat tarkasti kansainvälisiä laatu- ja turvallisuusstandardeja.
 • Ne ovat täysin yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR mukaisia, jotta vältetään jopa 250 000 euron sakot EU-kansalaisten tietojen väärinkäsittelystä.
 • ISO 9001:2008 -sertifioitu (laadunhallintajärjestelmä).
 • ISO/IEC 20000-1:2011 -sertifioitu (tietotekniikkapalvelujen hallinta).
 • ISO/IEC 27001:2013 -sertifioitu (tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä).
 • SOC 1 ja SOC 2 -tarkastettu: Mercansin tiedot ovat luotettavia ja suojattuja.
 • Open Web Application Security Project (OWASP) -järjestön tunkeutumistestauksen ohjeiden noudattaminen.
 • 2 miljoonan USD:n ammatillinen vastuuvakuutus sekä kyberturvallisuus- ja tuotevastuuvakuutukset.